Шӯрои директорон

Дилҷоре Муҳаммад Эҳсан Махмуд, Раиси Шурои Директорон

Тагиев Самир Надир Оглу, аъзои ШД

Акматов Урмат Кубанычбекович, аъзои ШД